CWgK4hZsedrncFJckuzbCNkdZvoWPr2Y6v
Balance CLR
76405.50000000