CWgK4hZsedrncFJckuzbCNkdZvoWPr2Y6v
Balance CLR
455445.00000000