Cc7ToYdhaSv28pHxeiLAwWJKL3i3Zyp4By
Balance CLR
53180.00000000